Více než pět milionu předmětů prodáno na Aukru v roce 2008

20. červenec 2009 23.24

Více než milion uživatelů obchoduje online na největším českém aukčním portálu Aukro. V loňském roce bylo prostřednictvím Aukro.cz uskutečněno téměř 5 milionů transakcí. Ačkoliv online aukce přinášejí zábavu a dobrodružství s určitou mírou rizika, počet problémových transakcí v loňském roce na Aukru představuje pouze necelou setinu procenta.

Bezpečnost na Aukru zajišťuje několik klíčových mechanismů – povinná korespondenční registrace pro prodávající, kvalitní zákaznický servis, systém komentářů pro vzájemné ohodnocení přístupu obchodního partnera, monitorování aukcí a chování uživatelů a také spolupráce s Policií ČR. V neposlední řadě Aukro nabízí svým poškozeným uživatelům náhradu z vlastních zdrojů, v rámci tzv. Programu ochrany Kupujících.
„Obchodování na internetové aukční platformě je možné pouze díky zabezpečení systému tak, aby mu mohli lidé důvěřovat. Bez důvěry v to, že po zaplacení vám zboží opravdu přijde, by žádný obchod nebyl nikdy uskutečněn. Proto je pro nás téma bezpečnosti od počátku našeho působení klíčové,“ říká Václav Liška, výkonný ředitel Aukra a dodává: „V roce 2008 se na Aukru prodalo 5 389 185 předmětů, což svědčí o tom, že se nám to daří. Nicméně, neusínáme na vavřínech a na bezpečnosti obchodního prostředí neustále pracujeme. Důraz klademe na úzkou spolupráci s policií ať už v rámci prevence nebo při řešení nezdařených transakcí. Pro případné poškozené uživatele máme připravený Program ochrany Kupujících. V minulém roce jsme z něj vyplatili 226 poškozených.“

 

Registrace korespondenční adresy a klientský servis
Prodeje na Aukru se nemůže zúčastnit každý, ale pouze ti uživatelé, jejichž korespondenční adresu a tedy i internetovou identitu si Aukro ověří. Ověření probíhá prostřednictvím náhodně definovaného aktivačního kódu, který je zaslán uživateli do poštovní schránky, kterou uvede při registraci. Poté, co dopis z Aukra uživatel obdrží, zadá kód do internetového formuláře na Aukro.cz a teprve následně může prodávat předměty v aukcích. Registrovaným uživatelům je kromě kompletního průvodce prodejem, nákupem a bezpečnostními pravidly na internetových stránkách Aukra k dispozici také kvalitní zákaznický servis, na který se v případě otázek, nejasností nebo nesrovnalostí mohou uživatelé kdykoli obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře.

Spolupráce s Policií ČR
Cílem dlouhodobé spolupráce s Policií ČR je především vzájemná informovanost, prevence a samozřejmě snazší a rychlejší odhalení podvodníků. Spolupráce spočívá v poskytování informací, které urychlují proces vyšetřování ve prospěch poškozeného. V letošním roce Aukro plánuje několik regionálních školení pro policisty, kteří se podvody v internetových obchodech a aukcích nejčastěji zabývají. 

 

Program ochrany Kupujících
Program ochrany Kupujících Aukro připravilo pro své poškozené uživatele. Aukro prostřednictvím POKu vyplácí finanční náhrady svým poškozeným uživatelům. Maximální limit kompenzace je stanoven na 20 000 Kč, přičemž je možné čerpat náhradu pro zboží v hodnotě už od 1 Kč. Není také třeba čekat na výsledné stanovisko vyšetřování, stačí vyjádření policie o dalším postupu v dané věci  po 30 dnech od podání oznámení. Za minulý rok Aukro prostřednictvím tohoto programu vyplatilo celkem 226 poškozených, což činilo téměř 50 % všech, kteří se do programu přihlásili. Více informací o programu naleznete na: https://ssl.aukro.cz/country_pages/56/0/education/pok/index.php.

VAR_REMARKETING_CODE