Aukro - Internetový obchod

Chcete si založit na Aukru vlastní internetový obchod. není nic jednoduššího. Získáte tak tisíce potencionálních zákazníků, kteří budou nakupovat Vaše výrobky. Zdarma tak získáte internetový obchod, který běžně stojí desítky tisíc korun.

Prodáváte hodně? Nabízíte širokou škálu předmětů na prodej? Otevřete si svůj vlastní Shop – je to jednoduché!

V Aukro Shopech:

  • můžete vystavovat předměty na 30 dní (v normálním aukru 3-10 dní)
  • můžete vytvářet vlastní kategorie předmětů
  • můžete si vytvořit až 5 informačních stránek
  • můžete používat své vlastní logo
  • můžete zvolit vlastní barvy


Za pár minut si můžete otevřít Shop, ke kterému budou mít přístup zákazníci z celého světa.

Důležité je, abyste splňovali několik základních podmínek. Nejprve se musíte zaregistrovat do Aukra jako prodejce.

Abyste si mohli otevřít internetový obchod na Aukru, přihlašte se kliknutím na Moje Aukro.

Jakmile budete přihlášení, klikněte do záložky Můj prodej > Aukro Shopy > Informace o shopu.

K tomu, abyste si mohli založit eshop na Aukru, musíte splňovat tři podmínky:

Plná aktivace účtu Ano
Žádné zablokování pro prodej Ano
Hodnocení Vašeho uživatelského účtu je 10 nebo vyšší Ano

V případě, že splňujete tyto tři podmínky, můžete si spustit Váš vlastní internetový obchod.

Ceník Aukro SHOPY:

Od 23. dubna 2009 až do odvolání je tento ceník platný pro službu Aukro Shopy.

Období Regulérní poplatek
Zřízení Shopu a vedení prvních 30 dní 15 Kč
Za vedení Shopu každých dalších 30 dní 70 KčPoplatky za vystavení (30 dní)

Hodnota předmětu Poplatek
1 - 250 Kč 0,20 Kč
250,01 - 2000 Kč 0,50 Kč
2000,01 Kč a více 1 KčProvize z úspěšného prodeje

Cena předmětu Provize
Méně než 1500 Kč 8 % z konečné ceny
1500,01 - 7500 Kč 120 Kč + 6 % z ceny nad 1500 Kč
7500,01 - 25000 Kč 480 Kč + 3 % z ceny nad 7500 Kč
Více než 25000 Kč 1005 Kč + 1 % z ceny nad 25000 KčDalší poplatky

Typ poplatku Poplatek
První obrázek do 50 kB* zdarma
Každý další obrázek do 50 kB* zdarma
Doplatek za každý další obrázek nad 50 kB* 0,30 Kč
Miniatura zdarma
Tučný titulek 5 Kč
Zvýraznění pomocí žluté barvy 15 Kč
Přednostní výpis v kategorii nahoře 50 Kč

* platí pro obrázky nahrané na server shopy.aukro.cz; obrázky umístěné na jiných serverech jsou bezplatné

 

 

Pravidla služby Aukro Shopy na Aukru

 

I. Definice pojmů

1. Aukro - společnost Aukro s.r.o., sídlem Zlín, Náměstí T. G. Masaryka 1280, PSČ 76001, IČ 27684555, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl C vložka 51717 provozující aukční portál www.aukro.cz.

2. Služba Aukro Shopy - služba, jejímž provozovatelem je Aukro, dostupná přes síť internet, poskytující další prodejní formát v rámci služeb nabízených Aukrem.

3. Shop – vymezený prostor pro obchodování v rámci služby Aukro Shopy.

4. Uživatel Aukro Shopů nebo Uživatel služby – osoba, která splňuje podmínky k užívání Shopu stanovené těmito pravidly.

5. Předmět v Shopu – zboží vystavené Uživatelem služby prostřednictvím Shopu na 30 dní.

II. Zřízení Shopu na Aukru

1. Shop je oprávněn si zřídit každý, kdo má na Aukru otevřený plně aktivovaný uživatelský účet, jehož hodnocení v systému komentářů činí alespoň 10 bodů a není blokován pro prodej.

2. Zřízení Shopu se provádí vyplněním elektronického formuláře a vyjádřením souhlasu s pravidly pro užívání Aukro Shopů na Aukru (dále jen „Pravidla“).

3. Při zřízení Shopu si Uživatel této služby zvolí vlastní název. Uživatel je oprávněn zřídit si jeden Shop na každém ze svých uživatelských účtů.

4. Při zřízení Shopu má Uživatel této služby možnost si vytvořit vlastní subdoménu, kterou může užívat pro prezentaci svého Shopu na Aukru. Název lze zvolit dle vlastního uvážení. Tuto subdoménu nelze v budoucnu již změnit.

III. Užívání a uzavření Shopu

1. Uživatel služby je oprávněn kdykoli svůj Shop uzavřít. Před tímto krokem je nutné ukončit nabídku všech Předmětů v Shopu (netýká se aukcí), které jsou v něm zveřejněny.

2. Aukro si vyhrazuje právo uzavřít Shop nebo jednotlivé Předměty v Shopu u Uživatele služby:
- Který porušil Obchodní podmínky Aukra
- který porušil tato pravidla pro užívání Aukro Shopů,
- který porušil právní předpisy,
- který svým jednáním poškozuje dobré jméno společnosti Aukro,
- který je v prodlení s úhradou závazků za užívání služeb Aukra,
- u kterého má Aukro důvodné podezření, že má v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.

3. Poplatky spojené s užíváním Aukro Shopů jsou účtovány podle ceníku uvedeného v čl. V. Přehled vyúčtování je veden společně s ostatními poplatky za služby Aukra u každého uživatelského účtu.

IV. Povinnosti Uživatele Aukro Shopů

1. Uživatel Aukro Shopů výslovně prohlašuje, že je oprávněn využívat všechny ochranné známky a loga uváděné ve svém Shopu.

2. Uživatel Aukro Shopů je odpovědný za to, že obsah subdomény Shopu není v rozporu s právními předpisy a se seznamem zakázaných předmětů.

3. Uživatel Aukro Shopů není oprávněn do názvu nebo loga Shopu umístit odkazy na webové stránky s jinými obchody či je naznačovat (v jakékoliv formě).

4. Uživatel Aukro Shopů není oprávněn do popisu nebo informační stránky o Shopu umístit odkazy na webové stránky s jinými obchody či je naznačovat (v jakékoliv formě).

5. V Aukro Shopech není možné nabízet automobily, motocykly, veterány a nemovitosti.

V. PLATBY

1. Uživatel Aukro Shopů je povinen hradit poplatky a provize spojené s užíváním této služby dle platného ceníku.

2. Způsoby úhrady, splatnost, jakož i další podmínky spojené s úhradou poplatků za užívání Aukro Shopů jsou stanoveny v Obchodních podmínkách Aukra.

2.1. Poplatek za zřízení a vedení Shopu:

2.1.1. Poplatek za zřízení Shopu je účtován vždy po zřízení Shopu. Pokud dojde k tomu, že je Shop uzavřen a v budoucnu opětovně otevřen, nebude již poplatek za zřízení Shopu znovu účtován.

2.1.2. Poplatek za vedení Shopu je účtován měsíčně, vždy při započetí dalšího 30 denního období. V průběhu předplaceného období je Uživatel Aukro Shopů oprávněn kdykoli Shop bezplatně uzavřít, případně znovu otevřít. Po uplynutí 30 dnů je Uživateli služby automaticky naúčtován nový poplatek za vedení Shopu s tím, že všechny nabízené Předměty v Shopu zůstávají i nadále vystaveny.

2.1.3. Poplatky za zřízení a vedení Shopu jsou nevratné. To znamená, že tyto poplatky nebudou Uživateli Aukro Shopů v případě zavření Shopu vráceny.

2.1.4. Přesná výše poplatku za zřízení a vedení Shopu je uvedena v následující tabulce:

Poplatek za zřízení Shopu v období prvních 30 dnů 15Kč
Poplatek za vedení Shopu za každých dalších 30 dnů 70 Kč

2.2. Poplatek za vystavení Předmětu v Shopu na 30dní:

2.2.1 Výše poplatku za vystavení Předmětu v Shopu závisí na kupní ceně zboží stanovené Uživatelem Aukro Shopů. V případě prodeje více kusů zboží se tento poplatek vypočítá vynásobením kupní ceny zboží navržené Uživatelem Aukro Shopů s množstvím prodávaných kusů. Z takto určené ceny je stanoven poplatek za vystavení dle následující tabulky:

1-250 Kč 0,20 Kč
250-2000 Kč 0,50 Kč
Vyšší než 2000 Kč 1 Kč

2.2.2 Poplatek za vystavení Předmětu v Shopu je nevratný s výjimkou případu, kdy je nabídka Předmětu v Shopu ukončena administrátorem Aukra.

2.3. Poplatky za propagaci Předmětu v Shopu:

2.3.1. Uživatel Aukro Shopů má možnost zvolit si níže uvedené formy propagace Předmětu v Shopu.

2.3.2. Aukru vzniká nárok na poplatek za zvolenou formu propagace okamžikem, kdy Uživatel Aukro Shopů vystavil takto zvýrazněný Předmět v Shopu.

Tučný titulek – vystavené předmět bude propagován pomocí tučného titulku 5 Kč
Zvýraznění – vystavený předmět bude ve výpisu předmětů zvýrazněn pomocí žluté barvy 15 Kč
Přednostní výpis - Váš předmět bude vždy viditelný na počátku výpisu předmětů v dané kategorii 50 Kč
Miniatura - Ve výpisu předmětů bude vedle Vašeho předmětu umístěna miniatura obrázku zdarma
První obrázek do 50 kB zdarma
Každý další obrázek do 50 kB zdarma
Doplatek za každý obrázek větší než 50 kB 0,30 Kč

2.3.3. Poplatek za propagaci Předmětu v Shopu je nevratný.

2.4. Provize z úspěšného prodeje:

2.4.1. Výše provize za prodej Předmětu v Shopu závisí na kupní ceně zboží stanovené Uživatelem Aukro Shopů. Přesná výše provize se určí výpočtem dle následující tabulky:

< 1500 Kč 8 %
1500,01- 7500 Kč 120 Kč + 6 % z ceny nad 1500 Kč
7500,01- 25000 Kč 480 Kč + 3 % z ceny nad 7500 Kč
Vyšší než 25000 Kč 1005 Kč + 1 % z ceny nad 25000

2.4.2. V případě prodeje více kusů je základem pro výpočet provize cena jednoho kusu zboží, z této ceny je určena provize dle tabulky pro výpočet provize uvedené výše. Takto určená provize se vynásobí počtem prodaných kusů.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Aukro je oprávněno změnit pravidla pro užívání Aukro Shopů. V takovém případě oznámí skutečnost, že tak bylo učiněno a zveřejní jejich nové znění .

2. V případech neupravených těmito pravidly o užívání Aukro Shopů se vztah mezi Aukrem a Uživatelem Aukro Shopů řídí Obchodními podmínkami Aukra.
VAR_REMARKETING_CODE