Grafická verze

AUKRO.CZ ROZDĚLÍ ÚČTY, PODPOŘÍ TÍM FIRMY

3. září 2009 23.09

Uživatelé s podnikatelskými účty budou na Aukru rozlišeni speciální ikonou vedle svého uživatelského jména a navíc budou u účtu zobrazeny konkrétní údaje o firmě. Důvodem oddělení profesionálních prodejců od soukromých osob je viditelnější rozlišení prodejců pro nakupující. V budoucnu také přibudou nové nástroje, které umožní firmám efektivněji oslovovat nové zákazníky.

Největší český aukční portál Aukro.cz podpoří firmy, které i díky krizi v čím dál větší míře objevují internetové aukce. Firmy nejsou na Aukru žádnou novinkou, po celou dobu existence aukčního portálu měli jejich majitelé možnost se přihlásit jako podnikající subjekty. V průběhu října ale na Aukru dojde ke zcela transparentnímu rozdělení uživatelských účtů na podnikatelské a soukromé.

Uživatelé s podnikatelskými účty budou na Aukru rozlišeni speciální ikonou vedle svého uživatelského jména a navíc budou u účtu zobrazeny konkrétní údaje o firmě. Důvodem oddělení profesionálních prodejců od soukromých osob je viditelnější rozlišení prodejců pro nakupující. V budoucnu také přibudou nové nástroje, které umožní firmám efektivněji oslovovat nové zákazníky.

 „Směřujeme k tomu, aby Aukro.cz bylo naprosto transparentní, z čeho poplynou výhody pro všechny zúčastněné strany. Firmy získají speciální označení, díky kterému se budou moci lépe zviditelnit pro nové zákazníky. Uživatelé zase získají nástroj, který jim pomůže získat představu o výši komfortu, jenž jim může prodávající poskytnout,“ popisuje hlavní důvody tohoto kroku Pavlína Zábojníková, výkonná ředitelka Aukro.cz.

Noví uživatelé Aukro.cz si typ účtu zvolí už rovnou při registraci, zatímco stávající uživatelé budou k výběru privátního nebo podnikatelského účtu vyzváni. Svůj „status“ mohou změnit do šesti měsíců.

„Aukro.cz je pro firmy nový, velmi atraktivní obchodní kanál, kde mohou najít a nacházejí spoustu nových zákazníků. Stejně jako v případě jiných obchodních kanálů je ale ani obchodování na Aukru nezbavuje povinností, které plynou ze zákona,“ dodává Pavlína Zábojníková.

Aukro.cz – čísla a zajímavosti k dnešnímu datu:

•    Uživatelé Aukra prodali v letošním roce 7,3 milionu předmětů v hodnotě 3 mld. Kč.
•    Bylo vystaveno 17,7 milionu předmětů.
•    Měsíčně je vystaveno průměrně 2 mil. aukcí.
•    Právě nyní je vystaveno téměř 2,5 milionu předmětů v 680.000 aktivních aukcích.
•    Podíl firem je nyní 10 %, stále se zvyšuje.
•    Nejvíce se prodává elektronika, oblečení a sběratelské unikáty.
•    Podíl problémových aukcí činí necelé procento z celkového objemu transakcí (v čísle jsou započítány i problémové transakce, kde došlo k nedorozumění atp.).

Informační server o online aukcích na Aukru
VAR_REMARKETING_CODE